Chào mừng quý khách đã đến với diễn đàn
Mục đích của diễn đàn
▪ Là phương tiện để thu thập dư luận, các bình luận và các ý tưởng về khung pháp luật chung về đầu tư của Việt Nam, đặc biệt là các tài liệu pháp luật liên quan đến các hoạt động đầu tư tại Việt Nam
▪ Là cơ sở để hiểu biết và điều chỉnh các khiếm khuyết trong các chính sách về đầu tư tại Việt Nam
▪ Là nguồn thông tin phục vụ quá trình nghiên cứu, dự thảo và triển khai các khung pháp luật quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư.

Thông báo

Icon
Error

Diễn đàn Chủ đề Bài viết Bài cuối
   Giám sát và đánh giá đầu tư
Không có bài viết mới
Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước
0 0 Không có bài viết
Không có bài viết mới
Đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn khác
0 0 Không có bài viết
Đánh dấu tất cả diễn đàn đã đọc

  Chủ đề đang thảo luận
Bài viết cuối
Bài viết mới  Du thao Nghi dinh ke hoach dau tu cong trung han va hang nam  bởi  host (Dự thảo văn bản) 04-02-2015 06:48:09(UTC) Xem bài viết cuối Đi đến bài viết mới nhất(chưa đọc)
Bài viết mới  Du thao Nghi dinh ve giam sat va danh gia dau tu  bởi  host (Dự thảo văn bản) 04-02-2015 06:42:56(UTC) Xem bài viết cuối Đi đến bài viết mới nhất(chưa đọc)
Bài viết mới  Review of Decree 113/2009/ND-CP  bởi  host (Dự thảo văn bản) 18-09-2012 10:49:02(UTC) Xem bài viết cuối Đi đến bài viết mới nhất(chưa đọc)
Bài viết mới  TÀI LIỆU KHUNG CHI TIẾT HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ  bởi  host (Dự thảo văn bản) 18-09-2012 10:47:02(UTC) Xem bài viết cuối Đi đến bài viết mới nhất(chưa đọc)
Bài viết mới  DỰ THẢO ĐẦU TƯ CÔNG  bởi  host (Dự thảo văn bản) 18-09-2012 03:53:23(UTC) Xem bài viết cuối Đi đến bài viết mới nhất(chưa đọc)
 

  Thông tin
Thành viên trực tuyến
0 người trực tuyến cách đây 5 phút
Thành viên trực tuyến kỷ lục nhiều nhất là 32, vào 13-04-2013 04:13:51(UTC).
Thống kê
Có 29 bài viết và 1.301 chủ đề trong tổng số 8 diễn đàn.
Bài viết cuối 04-02-2015 06:48:09(UTC) bởi. host.
Diễn đàn có tất cả 2.724 thành viên.
Chào mừng thành viên mới nhất:  Dao Hung.
Bài viết mới Không có bài viết mới Diễn đàn đã khóa